?

Log in

No account? Create an account
Babilo pri muziko - Muziko — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Muziko

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Babilo pri muziko [okt. 22-a, 2004|12:33 am]
Muziko

muziko

[argilo]
[Nuna muziko |Team - Eta Ŝtormo Nokta]

Venontan lundon (2004-10-25) de 17:00 ĝis 19:00 EDT (21:00-23:00 UTC) okazos interreta babilo pri muziko, en la babilejo de Ĝangalo.com. Nepre venu por aŭdi kaj pridiskuti la plej lastajn novaĵojn pri la Esperanta muziksceno!

Temas pri la dua en tuta serio de babiloj organizataj de USEJ kaj JEK. Laŭplane ili okazos la 5-an, 15-an, kaj 25-an de ĉiu monato. Konsultu nian kalendaron por informiĝi pri estontaj babiloj, kaj nepre konaktu nin se vi ŝatus proponi temon por estonta babilo!
LigiloRespondu al ĉi tiu